top of page

– KVALITETSKÖTT –
närproducerat och handplockat

KÖTTKOMPANIET VÄLJER NÄRPRODUCERAT KÖTT
AV HÖGSTA KVALITET

Det finns många goda skäl till varför vi på Köttkompaniet väljer närproducerat.

 

Vi är stolta över vårt närproducerade kvalitetskött och hantverket som inte bara

använder de ädlare detaljerna utan tillvaratar hela djuret och erbjuder er också

de mer ovanliga, som; Oxkind, Oxbringa, Oxsvans och Njurtapp.

Närproducerat kött har dessutom unika förutsättningar för en god produktion av kött

med våra naturliga tillgång till marker, bete och rent vatten. Vi har också exceptionella

djuruppfödare, och har tidigt anpassat oss efter det som nu uppmärksammas runtom

världen: - resursmedvetenhet och god djuromsorg med hänsyn till klimat och miljö.

Att välja kött med omtanke innebär att välja närproducerat kött som har dessa många värden.

Betande djur ger oss biologisk mångfald och stödjer vårt ekosystem. Köper vi närproducerat kött så

vet vi också att det kommer från djur som har fötts upp enligt goda djurskyddsregler.

Helt enkelt kött i absoluta världsklass. 

Köttkompaniet har närproducerat kött av Nöt, Lamm, Gris, Häst och Kalv.

bottom of page